לנוח בשלום

סיכום שנה - 2022

1 . הקמנו את האתר שאתם צופים בו עתה. 

2 . הקמנו מערכת רב מסר בה אנו מוציאים מידי פעם פרסומים ועדכונים לכ- 2500 אנשים.

3 . המשכנו ללוות את בג"ץ 4654/19 וזכינו לקבל החלטה להתחלת פיילוט בו כל מי שרשום בהוספיס בית, יקבל רישיון קבורה בהצגת תעודת פטירה החתומה על ידי רופא, בלי שהמשטרה תגיע לבית הנפטר. מדובר בשינוי היסטורי שיחל בעז"ה ב- י' אייר תשפ"ג ( 1/5/23) לפרטים על המאבק .

4 . פיתחנו את טופס הנחיות מקדימות של לנוח בשלום, בו ניתן דגש על קבלת ההחלטה בבחירה בין לווי בבית לבין אשפוז בבית חולים.

5 . קיימנו 7 פגישות יעוץ משמעותיות לאנשים ובני משפחה בנושא.

6 . פרסמנו דו"ח מעקב וקידום טיפול פלאטיבי בקופות החולים.

7 . השתתפנו ביום מפגש שולחנות עגולים מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי של משרד הבריאות לגיבוש אסטרטגיית על למערכת הבריאות 2032 , והצגנו את עמדתנו..

× שלח הודעה ב WhatsApp
דילוג לתוכן