לנוח בשלום

הנחיות מקדימות

הנחיות מקדימות הן מסמך משפטי המאפשר לכל האזרחים מעל גיל 17, שכשירים לקבל החלטות, לתת הנחיות רפואיות מקדימות או למנות מיופי כוח, למקרה שבו יהפכו לחולים הנוטים למות שאינם כשירים לקבל החלטות. ההנחיות או ייפוי הכוח ניתנים להארכה או לביטול.

על המסמך הרשמי של משרד הבריאות והדרך למלא אותו ניתן לקרוא כאן. נדגיש כי אין חובה חוקית להפקיד את ההנחיות במשרד הבריאות, וגם אין חובה למלא אותו דווקא בנוסח המוצע על ידי משרד הבריאות. 

אנו סבורים שמסמך זה אינו נותן מענה מספק, היות והחלק החשוב ביותר בהליך זה הוא קבלת ההחלטה העקרונית היכן וכיצד תתרחש הפרידה. 

היכן – השאלה שצריכים לתת לה מענה ברור היא האם אתם מעדיפים להיפרד בביתכם, או שאתם מעדיפים שזה יקרה בבית חולים או במוסד רפואי כלשהו. שאלה זו קריטית היות וכל עוד אתם בביתכם אתם או מי שפועל מטעמכם מחליט איזה טיפול לתת ואיזה לא. מהרגע שעברתם למוסד איבדתם במידה רבה את יכולת ההשפעה שלכם היות וכל מוסד עובד לפי כללים נוקשים שעל כל חריגה מהם צריך לנהל מאבק.  

כיצד -השאלה שאתם צריכים לתת לה מענה ברור באילו מקרים אתם לא מעוניינים בהתערבות רפואית אגרסיבית.

לצורך מענה ברור לשאלות אלו הכנו דף הנחיות של 'לנוח בשלום' המופיע בתחתית הדף. אתם מוזמנים להוריד אותו ולהשתמש בו. 

חשוב להדגיש שהיום ניתן לתת מענה רפואי בבית לבדיקות דם צילומים ולכל הטיפולים השגרתיים.

החלטה זו צריכה להיאמר בבהירות לאנשי ביתכם, תוך הבהרה האם ומתי להזמין אמבולנס, רופא או כל טיפול אחר. 

לאחר החלטה זו, אנחנו ממליצים לחשוב על מרחב ההחלטה של מי שילווה את הטיפול בכם במקרה בו לכם לא תהיה אפשרות לקבל החלטות בעצמכם. הטפסים שמציע משרד הבריאות כוללים הוראות מפורטות ביחס לפרוצדורות רפואיות שונות וההוראות הם קשיחות כן ולא. החיים כידוע הם קצת יותר מורכבים ודינמיים.יי

File Name: -מקדימות-לפרסום.pdf

× שלח הודעה ב WhatsApp
דילוג לתוכן